June 18, 2024 Nâng Cao Trình Độ Ngoại Ngữ Cho Bạn

Đặc điểm thị trường giao dịch việc làm ở Việt Nam giai đoạn 2006 – 2010

Thị trường giao dịch việc làm ở Việt Nam ra đời chủ yếu để đáp ứng nhu cầu việc làm cấp thiết tại thời điểm đất nước ngày càng hội nhập vào nền kinh tế thế giới, cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa để phát triển đất nước.

Tuy ra đời đã một thời gian dài nhưng nhìn chung, thị trường giao dịch việc làm ở Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn đầu phát triển do các trung tâm giao dịch việc làm vẫn chưa chuyên nghiệp, tính kết nối trong hệ thống chưa chặt chẽ, tần suất và phạm vi hoạt động chưa sâu rộng, thông tin phục vụ cho công tác tư vấn, giới thiệu việc làm còn thiếu cả về qui mô và chủng loại, đặc biệt là thông tin về nhu cầu tuyển dụng lao động theo ngành nghề, trình độ cho những năm tới. 

Các trung tâm giới thiệu việc làm phát triển nhanh chóng
Các trung tâm giới thiệu việc làm phát triển đa dạng

Các đơn vị môi giới trung gian phát triển với nhiều hình thức đa dạng, bao gồm các trung tâm giới thiệu việc làm, sàn giao dịch việc làm, hội chợ việc làm…Theo chủ trương của Chính Phủ, hiện này hầu hết các tỉnh, thành phố đều có các sàn giao dịch việc làm, trong đó, có 44 sàn đang hoạt động định kỳ, thường xuyên với tần suất 1 phiên/tháng, nhiều trung tâm tổ chức sàn giao dịch việc làm với tần suất 2 phiên/tháng. Mức đầu tư cho một sàn giao dịch việc làm ở mỗi địa phương không phải là thấp (5-7 tỷ đồng), nhưng tỷ lệ tìm việc qua trung tâm chỉ đạt 14%; người sử dụng lao động qua trung tâm cũng chỉ đạt 16,4% (thống kê được đưa ra tại hội nghị đánh giá hiệu quả hoạt động của các sàn giao dịch việc làm giai đoạn 2006 – 2010 và công tác dự báo nhu cầu nhân lực). Kết quả, tỷ lệ lao động thất nghiệp ở Việt Nam vẫn không được cải thiện, tình trạng cung không gặp cầu tại các sàn giao dịch việc làm tiếp tục diễn ra. Nhiều nơi, sàn giao dịch việc làm thậm chí chỉ dựng lên cho có. Đây là một thực trạng mà xã hội đáng lưu tâm.

Thị trường giao dịch việc làm là một dạng thị trường đặc biệt, gắn liền với các yếu tố “lao động”, “sức LĐ”, “các mối quan hệ LĐ” nên cần sự hỗ trợ và can thiệp từ Nhà nước, đặc biệt cần phát triển song hành với mục tiêu an sinh xã hội để phát triển bền vững.

 

Related Posts

Hoàn thành việc sắp xếp lại hệ thống Trung tâm việc làm trên cả nước

October 22, 2018

October 22, 2018

Trên cơ sở đánh giá thực trạng hoạt động của hệ thống Trung tâm Giới thiệu việc làm trong cả...

Trung tâm giới thiệu việc làm tư

October 22, 2018

October 22, 2018

Năm 1997 trong công ước số 181 của ILO đã thừa nhận sự có mặt của loại hình Trung tâm...

Chính sách giải quyết việc làm của Đảng và Nhà nước ta

October 22, 2018

October 22, 2018

Những năm đầu của thời kỳ đổi mới, tình hình kinh tế – xã hội nước ta còn rất nhiều...

BÍ QUYẾT TÌM VIỆC LÀM CỦA CHELSEA TEGAN

October 22, 2018

October 22, 2018

• Tổ hợp FME: Mạng lưới các mối quan hệ x. hội, phân tích đối thủ cạnh tranh, hồ sơ...