June 18, 2024 Nâng Cao Trình Độ Ngoại Ngữ Cho Bạn

Trung tâm giới thiệu việc làm tư

Năm 1997 trong công ước số 181 của ILO đã thừa nhận sự có mặt của loại hình Trung tâm Giới thiệu việc làm tư nhân. Trung tâm Giới thiệu việc làm tư nhân do các cá nhân, tổ chức không thuộc Nhà nước thành lập và hoạt động nhằm mục tiệu thu lợi nhuận, song các trung tâm này vẫn chịu sự quản lý về hoạt động của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 

trung tâm giới thiệu việc làm tư
Các trung tâm giới thiệu việc làm tư đang phát triển nhanh chóng

Để rõ hơn về mục đích và nhiệm vụ hoạt động của các trung tâm này ILO  đã đưa qui định cụ thể là: Trung tâm Giới thiệu việc làm Nhà nước sẽ tập trung vào người thất nghiệp, các nhóm đối tượng yếu thế và các cá nhân, dành phần giải quyết việc làm có lợi nhuận cho các tổ chức Giới thiệu việc làm tư nhân, theo tiêu chuẩn này thì các tổ chức giới thiệu việc làm tư nhân được phép thu lệ phí.

Đến nay ILO đã thừa nhận vai trò hợp pháp của các tổ chức giới thiệu việc làm tư nhân trong thị trường lao động và đựơc hoạt động dưới các hình thức sau đây:

  • Là cơ quan trung gian, đưa người tìm việc vào các chỗ làm việc trống và phục vụ như tác nhân của cả người sử dụng lao động và người tìm việc (không có hợp đồng làm việc giữa trung tâm và hai bên đối tác – người lao động và người sử dụng lao động ký hợp đồng lao động thông qua dịch vụ của trung tâm).
  • Là cơ quan cung cấp kỹ năng, trong đó trung tâm là người sử dụng lao động và tuyển lao động cho doanh nghiệp, phí hợp đồng được quyết định bởi hợp đồng lao động giữa trung tâm và doanh nghiệp.
  • Là cơ quan cung ứng dịch vụ trực tiếp: không tìm cách giải quyết việc làm trực tiếp mà cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của người lao động và người sử dụng lao động bao gồm: thông tin, tư vấn, hướng dẫn… cho cả hai bên khách hàng. 
Related Posts

Đặc điểm thị trường giao dịch việc làm ở Việt Nam giai đoạn 2006 – 2010

October 22, 2018

October 22, 2018

Thị trường giao dịch việc làm ở Việt Nam ra đời chủ yếu để đáp ứng nhu cầu việc làm...

Hoàn thành việc sắp xếp lại hệ thống Trung tâm việc làm trên cả nước

October 22, 2018

October 22, 2018

Trên cơ sở đánh giá thực trạng hoạt động của hệ thống Trung tâm Giới thiệu việc làm trong cả...

Chính sách giải quyết việc làm của Đảng và Nhà nước ta

October 22, 2018

October 22, 2018

Những năm đầu của thời kỳ đổi mới, tình hình kinh tế – xã hội nước ta còn rất nhiều...

BÍ QUYẾT TÌM VIỆC LÀM CỦA CHELSEA TEGAN

October 22, 2018

October 22, 2018

• Tổ hợp FME: Mạng lưới các mối quan hệ x. hội, phân tích đối thủ cạnh tranh, hồ sơ...